Kdo způsobil sesuv na D8

23. 5. 2019

Edukativní a informační video s 3D modely popisuje sesuv půdy u obce Dobkovičky na dálnici D8. Za pomoci komplexního přístupu zhodnocení inženýrskogeologických, hydrologických, hydrogeologických a geotechnických podmínek, profesoři z VŠB – Technické Univerzity Ostrava z fakulty Stavebního inženýrství – Geotechnika a podzemní stavitelství, prof. Eva Hrubešová, prof. Pavel Pospíšil, prof. Naďa Rapantová a RNDr. Lukáš Ďuriš vytvořili simulaci svahového pohybu.