Často kladené dotazy

V případě, že se jedná o kamenivo s dopravou, je nutné volat dispečera dopravy a kamenivo  s dopravou objednat.
V případě, že si pro kamenivo pojedete sami, můžete zajet kdykoliv během otevírací doby do našeho lomu.
Pokud budete potřebovat poradit – volejte obchodní oddělení – kontakty zde.

Dodávku kameniva je nutné objednat min. 1 pracovní den dopředu do 12 hodin u dispečera dopravy.

Naše kamenolomy naleznete zde.

Přesné otevírací doby se dozvíte na seznamu provozoven, který naleznete zde.

 Prohlášení o vlastnostech  dostane kupující po odebrání kameniva na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést řidiči, který kamenivo dopraví na stavbu, na provozovně, nebo platba předem zálohovou fakturou. Platba na fakturu se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Ano, dopravu máme k dispozici – sólo auto cca 12 t, čtyřosé auto cca 18 t, návěsy, soupravy cca 30 t.

Každý z lomů nabízí různé frakce kameniva. O sortimentu našich výrobků u jednotlivých provozoven lze více zjistíte zde.

V případě, že se jedná o písek s dopravou,  je nutné volat dispečera dopravy a písek s dopravou objednat.
V případě, že si pro písek pojedete sami, nemusíte nikam volat a můžete zajet kdykoliv během otevírací doby do kterékoliv naší pískovny.
V případě, že budete potřebovat poradit – volejte obchodní oddělení – kontakty 
zde.

Dodávku je nutné objednat 1 pracovní den dopředu do 12 hodin u dispečera dopravy.

Naše pískovny naleznete zde

Přesné otevírací doby se dozvíte na seznamu provozoven, který naleznete zde.

 Prohlášení o vlastnostech  dostane kupující po odebrání materiálu na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést řidiči, který písek nebo štěrkopísek dopraví na stavbu, na provozovně, nebo platba předem zálohovou fakturou. Platba na fakturu se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Ano, dopravu máme k dispozici – sólo auto cca 12 t, čtyřosé auto cca 18 t, návěsy, soupravy cca 30 t.

Každá z pískoven nabízí různé frakce štěrkopísku. O našich frakcích lze více zjistit zde

V případě, že se jedná o čerstvý beton s dopravou autodomíchávačem (konzistence S3, S4) je nutné volat na centrální dispečink a čerstvý beton s dopravou objednat.

V případě, že si pro čerstvý beton pojedete sami (zavlhlá konzistence S1) nemusíte nikam volat a můžete zajet kdykoliv během otevírací doby na kteroukoliv naší betonárnu – otevírací doba betonáren zde.

V případě, že budete požadovat dopravu čerstvého betonu pouze autodomíchávačem, je nutné objednat dodávku 1 pracovní den předem do 13 hodin na centrálním dispečinku betonu na tel: 602 364 639.

V případě, že budete požadovat mobilní čerpadlo, je nutné objednat přistavení čerpadla minimálně 3 pracovní dny předem do 13 hodin na centrálním dispečinku betonu na tel: 602 364 639.

Naše betonárny naleznete zde

Otevírací doby betonáren naleznete  zde

Pro ověření otevírací doby betonáren v sobotu a neděli kontaktujte nejlépe v pátek po 12 hod. centrální dispečink betonu na tel.: 602 364 639.

Protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě, dostane kupující na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést řidiči, který beton dopraví na stavbu před vykládkou čerstvého betonu, na betonárně, nebo platba předem zálohovou fakturou. Platba na fakturu se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Nejmenší množství, které lze namíchat je 0,5 m³ čerstvého betonu.

Naše společnost používá pro dopravu čerstvého betonu autodomíchávače značky Mercedes s maximálním přepravovaným množstvím čerstvého betonu 7 m³. Podrobné technické údaje naleznete zde.

Naše společnost používá pro čerpání čerstvého betonu mobilní čerpadla s délkou výložníku od 32 m do 56 m. 
Podrobné technické údaje naleznete zde.

Ano, beton v konzistenci S1 (zavlhlá konzistence) si můžete odvézt Vaší dopravou.

To záleží, který beton si vyberete, hmotnost u běžných betonů je cca od 2 100 kg do 2 500 kg.

Cena čerstvého betonu, dopravy a mobilních čerpadel je dle platného ceníku v den prodeje.
V ceníku jsou uvedeny ceny základní, které je možno po dohodě s obchodním oddělením snížit o množstevní slevu.

Pár základních rad, jak postupovat při ukládání a ošetřování čerstvého betonu naleznete zde.

Pár základních rad, jak postupovat pokud se teploty během betonáže pohybují nad 25°C (letní období) naleznete zde.

Pár základních rad,  jak postupovat pokud se teploty během betonáže pohybují pod +10 °C (zimní období) naleznete zde.

Pár základních rad, co udělat pro to, aby konstrukce vypadaly co nejlépe na pohled a aby na jejich povrchu byly minimalizovány vady tzv. pohledový beton naleznete zde.