Lochkovský tunel, součást stavby SOKP 514

Informace o zakázce


Realizace:  Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín:  2007 -2010

Lochkovský tunel, součást stavby SOKP 514

Na stavbu tunelu jsme dodali 150 000 t kameniva
A bylo použito 84 000 m³betonu
Celková délka tunelu je 1 661 m