Upřesňující informace k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

V souvislosti s aktuální situací v České republice přijala společnost KÁMEN Zbraslav opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví. Naší snahou je zachovat závody v provozu, proto si prosím pečlivě přečtěte upřesňující informace v sekci aktuality.

Vodní dílo Vrané nad Vltavou

Informace o zakázce


Majitel a investor: Povodí Vltavy, statní podnik
Realizace: Potápěčská stanice, a.s.
Termín: 04/2015

Vodní dílo Vrané nad Vltavou

Na sanaci výmolu předpolí jezových polí se spotřebovalo 80 m³betonu
Beton byl dodáván čerpadlem na vzdálenost cca 130 m
A ukládán za pomocí potápěčů do prostorů pod dnové desky 6 – 10 mpod hladinu vody