Úprava trati v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Informace o zakázce

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Realizace: Sdružení „SWI-SEŽ Slatina“ složené z firem Swietelsky Rail CZ s.r.o. a SEŽEV-REKO, a.s.

Termín: 2. 1. 2018 – 30. 7. 2019

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Úpravou podloží se zvýšila rychlost z 80 na 115km/hod.
Délka rekonstruované trati je 5,19 kmv úseku Šlapanice – Brno-Slatina
Na stavbu jsme dodali 33 810 t kameniva